top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.

 

کنفرانس لندن پنج شنبه سیزدهم ماه جاری در انگلیس برگزار می گردد و مقامات و نمایندگان با صلاحیت ده ها کشور و سازمان های بین المللی کمک کننده به افغانستان، در این نشست حضور خواهند داشت.همچنین از افغانستان رییس جمهور و رییس اجراییه،احتمالا بخشی از اعضای کابینه، نمایندگان جامعه مدنی ونمایندگان سکتورهای تجارتی و خصوصی در این نشست شرکت خواهند داشت.

 این یازدهمین کنفرانس بزرگ جهانی است که برای کمک و همکاری با افغانستان طی سیزده سال گذشته  و در امتداد کنفرانس های بن اول، بن دوم، توکیو،کابل
 و... برگزار می گردد. دولت جدید افغانستان مسولیت تدوین دستور کار این
 کنفرانس و تعیین اولویت های کشور را بر عهده دارد

محورهای بحث واهداف اصلی

هدف کلیدی کنفرانس لندن بررسی دستاورد ها،چالش ها و میزان پایبندی جانبین به تعهدات گذشته، دادن تعهدات جدید و متقابل طی ده سال آینده و نیز مشخص کردن استراتیژی همکاری کشورهای کمک کننده به افغانستان اعلان شده است. سرپرست وزارت مالیه در نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت برای کنفرانس لندن که  در اواخر هفته گذشته دایر شده بود، به رسانه ها گفته است که هدف اصلی کنفرانس لندن، تعهدات متقابل میان افغانستان و کشورهای کمک کننده است وافغانستان در این نشست متعهد می شود که به اصلاحات اداری، توسعه و تقویت حکومت داری خوب،توسعه اقتصادی و...  عمل کند و در مقابل، همکاران بین‌المللی در این کنفرانسهمکاری درازمدتشان ‌را پس از سال 2015 تجدید می‌کنند.

ارزیابی عملی شدن تعهدات افغانستان به متحدان جهانی اش در طی سال های گذشته، یکی از سه هدف اصلی  نشست لندن است؛ در کنفرانس های قبلی به خصوص نشست توکیو، نشست کابل و ...افغانستان تعهداتی از جمله تحقق حاکمیت قانون، انجام اصلاحات، تطبیق و تقویت دموکراسی و مردم گرایی، تامین بهتر و بیشتر حقوق بشر، توسعه اقتصادی، تقویت امنیت و... به جامعه جهانی داده بود و در ازای عملی شدن این برنامه ها،جامعه جهانی متعهد شدند که صدها میلیون دالر به افغانستان دریک باره مشخص زمانی مساعدت کنند.

 از سویی، نیکلاس هیزم،رییس بورد مشترک هماهنگی و نظارت بر تدویر این کنفرانس نیز به رسانه ها گفته است که جامعه جهانی بار دیگر در این نشست متعهد می شود که افغانستان را در دهه تحول همراهی و یاری نمایند ولی احتمالا با توجه به گذشته، استراتیژی های جدید و مقتضی با وضعیت کنونی، چشم انداز آینده و با در نظر داشت گذشته، راه و روش همکاری های بعدی نیز در این کنفرانس معین خواهد شد.

اولویت های افغانستان

آنچه که از محتوایی سخنان برخی از اشخاص نزدیک به رییس جمهور بر می آید، افغانستان با استراتیژی و خواسته های مشخص در این نشست حضور خواهند یافت؛ تبدیل کردن افغانستان به نقطه تلاقی مواصلاتی منطقه و جهانی،توسعه و تقویت صادرات، حضور و دسترسی به بازارهای منطقه، تقویت و ارتقایی ظرفیت نیروی انسانی، استخراج درست و بهینه منابع و ذخایر طبیعی، جزء پنج اولویت اصلی و کلیدی هستند که از سوی افغانستان به عنوان برنامه های دولت جدید افغانستان به کشورهای دوست و کمک کننده پیشنهاد می گردد.

در کنار این ها، دولت افغانستان انتظار دارد که متحدان بین المللی اش بر استمرار کمک ها و همکاری خود تعهد کرده و جهت افزایش اثر بخشی کمک ها با این کشور همکاری نمایند. تعهد به سرمایه گذاری در پروژ ه های زیر بنایی که باعث خود کفایی افغانستان گردد، از دیگر انتظارات دولت جدید از جامعه جهانی در این نشست خوانده شده است.

فرصت ها و چالش ها

کنفرانس لندن برای دولت جدید افغانستان هم فرصت ها و هم چالش های متعددی را فراهم ساخته است:

1-      جلوگیری از فراموشی مجدد افغانستان: شرایط و تحولات سال ها و ماه های اخیر در سطح جهانی به گونه ی است که می تواند مسائل افغانستان را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد. ظهور افراط گرایی در نقاط مختلف، وضعیت نه چندان امیدوار کننده ی اقتصاد کشورهای کمک کننده، تغییر افکار عمومی در امریکا و اروپا نسبت به موثر بودن شیوه های مبارزه دولت مردان شان با تروریزم،طولانی شدن جنگ و... از مسایلی هستند می توانند بار دیگر افغانستان را درمعرض فراموشی وبی اعتنایی قراردهد. از این رو، تدویر چنین نشست های در مورد افغانستان، در ذات خود فرصت بزرگ به حساب می رود و باعث جلوگیری از فراموش شدن افغانستان در عرصه جهانی می گردد.

2-   اعتماد سازی مجدد: ضعف مدیریتی، فساد گسترده، قانون شکنی،بی اعتنایی به حقوق بشر، ناتوانی در تامین امنیت و... از مواردی هستند که بارها خشم تمویل کنندگان مالی به افغانستان را برانگیخته است. طی سال های اخیر بخشی از کمک ها به دلیل وجود فساد گسترده معلق شد و حجم مساعدت های مالی به شدت کاهش یافت.به مرور زمان رابطه افغانستان با بسیاری از دونر ها به سردی و حتی تنشج گرایید و بیم آن می رفت که به صورت کامل ارتباط افغانستان با اعضای ناتو و ایالات متحده قطع شود.

 روی کار آمدن حکومت نو، فضا را نسبتا مساعد ساخته است تا دولت جدید طرح ها و برنامه های خود را به کشورهای تمویل کننده ارایه کرده و اعتماد از دست رفته آنان را برگرداند.

3-     بررسی ضعف های جامعه جهانی در افغانستان: بسیاری از مشکلات افغانستان طی سال های گذشته مرتبط با نحوه ی فعالیت ها و اهداف کشورهای کمک کننده می باشد؛ دست درازی ها، تصمیم گیری های خود سرانه، بی توجهی به نیازهای واقعی افغانستان، اعمال فشار برای تقرر اشخاص نزدیک به خود و...از نمونه های بارز هستند که به کرات انتقاد دولت افغانستان و حتی سازمان های بین المللی را بر انگیختند.

دولت جدید افغانستان می تواند با بررسی و خاطر نشان ساختن مشکلات ناشی از کارکردهای موازی و خود سرانه این کشورها،راهکارهای را برای جلوگیری از تکرار این روند، ارایه نماید.

در کنار این فرصت ها، چالش های برجسته ی نیز دامنگیر دولت جدید و کشورهای کمک کننده است:

1-    محقق نشدن وعده های قبلی: همانطوریکه اشاره شد، دولت های گذشته افغانستان در قبال دریافت کمک های مالی و حمایت های سیاسی،تعهداتی داده بود؛ مبارزه با فساد، تامین حقوق بشر، تحقق حکومت داری خوب و... از جمله ی این تعهدات می باشند. حکومت جدید در حالی برای حسابدهی و بررسی عملکرد افغانستان طی سال های گذشته به شرکایی جهانی اش، در این کنفرانس حاضر می شود که اسلافش هیچ توفیقی در محقق ساختن این تعهدات نداشته است. بد تر شدن وضعیت در عرصه های مختلف از جمله تطبیق قانون و مردمی ساختن حکومت،چالش کلانی است که  می تواند چگونگی همکاری بعدی با افغانستان را تحت تاثیر قرار دهد.

2-ماهیت، کارآیی و تداوم حکومت جدید: صرف نظر از جنجال های بسیاری انتخاباتی که در نهایت منتج به فرو ریزی اقتدار و مشروعیت انتخابات شد، شکل گیری حکومتی با چنین ماهیت و ساختاری،در بیرون از افغانستان نیز مایه نگرانی بوده و تردید برانگیز است. منطبق نبودن ساختار با قانون اساسی،تضاد آفرینی چنین ساختاری از لحاظ اداری و کارکردی،شکننده بودن این نوع ساختار از لحاظ تداوم و استمرار کاری و... نقایص کمی نیست که کشورهای کمک کننده وجود آنها را نادیده گرفته و با چشمان بسته، بار دیگر به اعطایی ده ها میلیارد دالر تعهد بسپارند.

 

3-   دولت مردان:حضور مستقیم و غیر مستقیم اشخاص و چهره های بسیاری که در گذشته مورد انتقاد کشورهای کمک کننده قرار داشته اند،در ترکیب حکومت جدید و نیز وجود اشخاص که متهم به فساد و ناتوانی در حکومت گذشته هستند،بار دیگر، شعارها و نیات دولت جدید را با تردید مواجه ساخته و می تواند مانع اعتماد سازی میان افغانستان و جهان شود.

4-    ناتوانی در تشکیل کابینه: طولانی شدن روند معرفی اعضای کابینه،می تواند به گونه ی یک ضعف و ناتوانی برای حکومت جدید و نشانه ی برای ناکارآمدی،شکنندگی و تضادهای گسترده ی داخلی آن تلقی شود.

به هرحال، آنچه که می تواند فضای این نشست را به سود و یا ضرر افغانستان تغییر دهد، استراتیژی و برنامه های دولت جدید افغانستان است. 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.