top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.


      رامین(شاهین)
گروهای تروریستی وتکفیری که از دو دهه بدینسو جهان را به جهنم مبدل و خواب را به جهانیان حرام نموده اند در اصل دشمنان اسلام بوده که میخواهند این دین مقدس را درسطح جهان بدنام و از آن یک تصویری خشن وضد بشری در اذهان جهانیان ترسیم نمایند در حالیکه این گروه ها در لباس اسلام و بخاطر تبلیغ و اشاعه این دین تظاهرمینمایند ولی چنانچه که برهمگان معلوم وآشکارگردیده اعمال اینها درکل مغایراصول وآموزه های دین مبین اسلام بوده و هیچگونه همخوانی با دساتیر الهی وسنتهای پیامبراسلام ندارد.چراکه این گروه های به ظاهراسلامی و در اصل دهشت افگن و مستحجرجز ریختاندن خون کاری دیگری نداشته وجز مرگ برای انسانیت به ارمغان نیاورده اند. در حالیکه دین مبین اسلام هرگونه قتل نفس را ولوکه غیرمسلمان هم باشد نهی فرموده وبرای جان وحیات انسان ارزش فراوان قایل شده و حفظ نفس را گرامی داشته تجاوز به حیات و نفس دیگران را بعد ازکفرو شرک از بزرگترین گناهان قرارداده است . چنانچه خداوند(ج) در سوره مائده آیه 32 می فرماید: ترجمه، همانا هرکس شخصی را بدون قصاص ویا بدون آنکه در زمین فساد و فتنه برپا کند بکشد مانند آن است که تمام مردم را کشته است. چون از دیدگاه اسلام نوع انسان یک خانواده بوده ظلم وتجاوز به هریک از افراد آن خانواده درحقیقت تعدی و تجاوز به نوع انسانیت است بخصوص اگرمقتول یا مظلوم یک فرد مسلمان باشد گناه آن بسا بزرگ و نابخشودنی بوده ومطابق فرمان صریح الهی قاتل اهل دوزخ خواهدبود. و خداوند متعال در جای دیگری میفرماید سوره نساء آیه 93 و هرکس عمداً مسلمانی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود وخداوند براو خشم گرفته لعنتش میکند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است. دیگراینکه بدون شک خداوند بر خلق و خوی ویا اخلاق بشر آگاهی و احاطه کامل داشته وبه همه بهانه جوئی های آنان توجه داشته تاهمه راه های اعمال زشت ، گناه وجرم را برایشان سد و اجازه ندهد تا به بهانه های واهی چون حمایت از دین خداوند و توحید به قتل وکشتار بیگناهان،هم نوعان و هم کیشان شان پرداخته وخود شان را درانجام این گونه اعمال زشت محق و اهل بهشت بدانند. چنانچه به همین منظورخداوند تبارک وتعالی در سوره نساء آیه94 میفرماید:" ای کسانیکه ایمان آورده اید چون در راه خدا سفرمیکنید خوب رسیده گی کنید وبه کسی که نزد شما اظهاراسلام میکند مگوئید تومسلمان نیستی تابدینگونه متاع زندگی و دنیایی را بجوئید چرا که غنیمت های فراوان نزد خداست قبلاً خودتان نیز همین گونه بودید وخداوندبرشمامنت نهاد پس خوب رسیده گی کنید که خدا همواره به آنچه انجام میدهید آگاه است." قتل از دیدگاه اسلام چنان جرم بزرگی است که حضرت پیامبراکرم نیز کشتن مسلمان بیگناه را به کفرتعبیرنموده و فرموده اند: "بعد از من به کفربرنگردید و همدیگر را نکشید" . از سعد بن وقاص(رض)روایت است که رسول خدا(ج) فرمودند " کشتن مسلمان کفر و دشنام دادنش فسق است خداوند همه گناهان را میامرزد مگرکسی را که درحالت شرک فوت کند ویا یک نفرمسلمان بیگناه را دانسته به قتل برساند". پس به اساس این آیات متبرکه و احادیث شریفه بخوبی درمیابیم کسانیکه نه تنها یک بلکه صدها و هزاران مسلمان بیگناه را آن هم در داخل شفاخانه ها به حالت مریضی ویا در داخل مساجد به حالت عبادت بطوردسته جمعی به قتل میرسانند کاملاً از دایره اسلام خارج میباشند. اما جای تاسف در اینجاست که علما و روحانیون ماکه وارث انبیا و مرجع هدایت مسلمانان بوده و در امر روشنگری ، امربالمعروف و نهی از منکر مسولیت دارند با وجود درک حقایق و مشاهده جنایات بی حد و حصر در جامعه و ماحول شان همواره مهر سکوت برلب زده و به ادای دین ومسولیت دینی شان نمی پردازندویا هم مسلمانانیکه بطور آگاهانه ویا هم نا آگاهانه به نوعی با این جانیان همنوا بوده ویا با آگاهی از اعمال و پلانهای آنان سکوت اختیارمینمایند نظر به حکم وفرمان الهی از آنها متمایزنیستند. چنانچه در همین رابطه خداوندمتعال میفرماید که رضایت مندی ویاسکوت در برابرقتل به معنای شراکت درقتل است ودر آیاتی 77سوره اعراف ، 65 سوره هود و14سوره شمس به صراحت میفرماید که بدلیل رضایت مندی قوم هود از کشتن ناقه صالح همه آنان به عنوان کشنده گان ناقه مجازات شدند وبه عذاب سخت اخروی ودنیوی گرفتارآمدند با آنکه پی کننده و قاتل ناقه یک نفریعنی شقی ترین ایشان بود ولی به سبب رضایت مندی آنان به عنوان شریک مجازات شدند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.