top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.
زینب امرخیل
ویب معنایی وسعت دهنده وب های فعلی میباشد که در آن به معلومات معنی بهتر ارایه میشود، بهتر این که امکانات کار کردن انسان با کمپیوتر را به صورت همکار مساعد میکند. امروزه تمام ویب چشم به انتظار هستند که یک انسان از آنها درخواست کند. استفاده معمولی ویب امروزه درخواست معلومات، نشر، جستجو افراد و تولیدات، ارزیابی، کاتالوگ و غیره. صفحات پویا بر اساس معلومات که در پایگاه داده هست ساخته میشود اما هیچ معلوماتی در مورد ساختار داده های موجود در پایگاه داده ندارد.
محدودیت های ویب های امروزه قرار ذیل است:
1-جستجو ها با جواب های زیاد اما دقت کم تراست.
2-جواب ها دقت بیشتر بالای لغات دارند.
3-جواب ها فقط در یک صفحه قرار دارند.
4-اکثر موارد نشر شده ساختاری ندارند که اجازه بحث های منطقی و جواب های درخواستی را بدهند. اگر به گذشته مثل 1994 ببینیم داده ها به طور عموم توسط HTML و URL ها با استفاده از زبان های نشانه گزاری (Markup language) برای وصل کردن داده ها استفاده میکند و از رده یک فایل و در بخش یک متن عادی اتمام میابد. حالا با زبان های XML، RDF، OWL و URL ها با استفاده از زبان های نشانه گزاری (Markup language) برای وصل کردن داده ها استفاده میکند که از رده یک فایل و متن عادی شروع شده در رده داده ها اتمام میابد.
پس مشکل چیست؟
یک ویب معمولی را در نظر میگیریم:
زبان نشانه گزاری شامل جزیات ذیل است:
*ارایه داده ها مثل اندازه متن و رنگ ها.
*داده های مرتبط به Hyper link.
داده های ویب معنایی به واسطه انسان ها قابل دسترس است اما بواسطه کمپیوتر ها چندان آسان نیست. در ادامه یک ویب معنایی یک محلی هست که کمپیوتر ها همه ارایه ها را انجام میدهند که آسان است اما مردم باید همه آدرس دهی و تفاوت قایل شدن را باید انجام بدهند که سخت است. چرا کمپیوتر ها را مجبور به انجام همه کار های مشکل را انجام بدهند؟ همه و همه در مورد هماهنگی رسانه ها است.
داده های قابل دسترس به ماشین
یگانه مانع برای ارایه بهترین همایت برای استفاده کننده های ویب این است که در زمان حال معنی معلومات ویب قابل دسترس به ماشین ها نیست. باوجود این که ابزاری موجود است که میتواند متن ها را دریافت کرد اما هنگامی که به تحلیل جمله و بدست آوردن داده های قابل استفاده برای استفاده کننده، توانایی نرم افزار های امروزی هنوز محدود است. به صورت ساده اگر بگویم برای یک ماشین مشکل است که «من یک داکتر هستم» را از جمله «من یک داکتر هستم و تو شاید فکر کنی که من... .» تشخیص بدهد.
محدودیت های ویب امروزه
مقدار زیادی از فعالیت های ویب معمولا میان انسان و ماشین انجام میشود و این فعالیت های ماشین با ماشین توسط ابزار نرم افزاری پشتبانی نمیشود.
چطور میتوانیم وضعیت فعلی را بهبود بخشید؟
یک راه معادل برای قابل دسترس ساختن معلومات ویب برای ماشین این است که داده ها را در یک فورم جا گزاری کنیم این طوری برای ماشین آسان تر میشود که به داده ها دسترسی پیدا کند و از تکتیک های هوشمند استفاده نمایم تا از این ارایه های ماشین ها استفاده پر مزایایی را داشته باشیم.
تعریف وب معنایی
وب معنایی را میشود فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی تصور کرد که در آن تمامی کتابها، کتابخانه ها، دانشها، دانشنامه ها و دانشگاه ها را پایگاه های دانش(Knowledge bases) به صورتی معنی گرا و با توانایی درک مفهومی همدیگر در کنار هم قرار خواهند گرفت. آقای Tim Berners-Lee  آینده وب را بصورتی بیان کرده که بر خلاف وب کنونی فقط توسط انسانها قابل فهم نباشد بلکه توسط ماشین ها نیز قابل درک و پردازش است در زیر سه تعریف مختلف از وب معنایی ارائه شده است:
1-پروژهای با هدف ایجاد رسانهای جهانی برای رد و بدل کردن اطلاعات بصورتی که برای کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد.
2- وب معنایی، شبکهای از اطلاعات در مقیاس جهانی به نحوی میباشد که پردازش آنها توسط ماشین ها به سادگی امکان پذیر است.
3- وب معنایی شامل داده های هوشمند وب است که توسط ماشین ها قابل پردازش است.
هر چند نزدیکی به تحقق ایجاد چنین فضایی محتاج پیشرفتهایی جدید و کلین گرانه در بسیاری از زمینه های مهندسی، ریاضی، هوش مصنوعی، و به ویژه در زبانشناسی، فلسفه، و بسیاری
 از معارف دیگر انسانی خواهد بود، گامهای اولیه در این سمت برداشته شده است و به
 زودی شاهد این سوژه خوشآیند خواهیم بود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.