top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.

شکیلا جویا

 زنان در افغانستان همواره درآتش خشونت های گوناگون وتبعیض های جنسیتی  سوخته اند وحتا در بسیاری از موارد  دیده شده است که زنان به طور فجیعی توسط همسران یا بستگان شوهر ویا هم اقارب خود به  قتل رسیده اند ویاهم مورد خشونت قرار گرفته اند وازسوی دیگر مشکلات ؛چون عدم دسترسی به صحت ،محروم ماندن ازنعمت سواد،حاکم بودن تبعیض ها درمحاکم کشور رو به رو اند .

  زنان افغان انتظارداشتند که با عبور از دوران سیاه طالبانی كه آنان  تلخ ترین و سیاه ترین روزهای شان را در این دوران از سر گذراندنده بودند ، روزهای بهتر را  درسایه نظام د موكراتیك جدید كه داد  ازاحترام به حقوق زنان میزد واز طرف دیگر  در این سالها موسسات و نهادهای زیاد دولتی و غیر دولتی بنام زنان افغان تاسیس شد که هدف خود را دفاع از زنان وبهبود اوضاع زندگی آنان اعلام نموده بودند وحتا  مبالغ هنگفتی از كمك ها و پول های جامعه جهانی نیز به هدف كمك به و ضعیت بهتر زندگی زنان كشور در اختیار آنان قرار داده بود؛ ولی طوریکه دیده شده همه اینها بنیادی نبود وحتا در مدت 13سال نتوانستند که دامنه‌ی خشونت علیه زنان  را برچینند وعقب ماندن آنان را  در سطوح های رهبری ومدیریت  گسترش بدهند.

در همین حال زنان افغان میگویند که باید این عوامل ریشه یابی گردد و هم راه های بیرون رفت از آن بررسی گردد وکمک های جدید جامعه جهانی بخصوص کشور امریکا بار دیگر حیف ومیل نشود واین پول ها درقسمت رشد وظرفیت پروری واقعی زنان ودختران افغان به مصرف برسد .

این خواست زنان افغان در حالی ابراز میشود که چندی پیش ایالات متحده امریکا مبلغ ۲۱۶ میلیون دالر را که بزرگترین کمک در بخش حمایت از زنان در سطح جهان به‌شمار رفته است ،برای توانمندسازی وارتقای ظرفیت زنان درافغانستان کمک کرده که قرار است از طریق آن هفتادوپنج هزار خانم هجده تا سی سال به‌عنوان رهبران آینده در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و جامعه مدنی تحت آموزش قرارداده شوند.

در همین حال  نادیه احمدی عضو شبکه زنان افغان ویکتن از فعالان حقوق زن در کابل میگوید :برای ما زنان جایی بسیار خوشی است که در اغازین دوره‌ی کاری حکومت جدید، زنان افغان نوید مسیرت دریافتند که این یک روضنه‌ی تازه در دل زنان ودختران افغان باز نمود و ما  را  امید وار ساخته است.

بانو احمدی افزود که خواست ما زنان از حکومت افغانستان این است که این پول را بکوشد به مرجعه دلسوز که در فکر پرکردن جیب خود نباشد وان مرجع باید از مصرف پول برای رشد بالندگی زنان و راه  یافتن زنان در سطوح رهبری پاسخگو به دولت وزنان افغانستان باشد، بسپارد تا از حیف ومیل های استفاده جویان در امان بماند.

بانودیگری به اسم  ساجده خیر خواه که عضو جامعه مدنی ومعلم در یکی ازمکاتب خصوصی میباشد میگوید که برای جلوگیری واتخاذ تدابیر پیش گیرانه وحمایت از این پول وزارت زنان وخود حکومت افغانستان باید دست به کار شوند ویک اقدام جدی نمایند و با این پول بکوشند که پوهنتون به زنان ایجاد کنند ویاهم فابریکه های تولیداتی برای زنان
بیوه نمایند و ایجاد چندبازارهای فروش تولیداتی صنایع دستی زنان درشهرهای پرنفوس وبزرگ  نمایند وبکوشند که کارهای بنیادی برای رشد توسعه زندگی زنان ودختران افغان انجام بدهند
.

بانو خیر خواه میگوید: تا کنون تمام کارهای که در قسمت زنان ودختران افغان انجام شده در شعار ودر روی کاغذ بوده ؛ پس خواست ما زنان افغان این است که برای داشتن
زندگی بهتر برای زنان باید کارهای اساسی انجام داده  شود
.

در همین حال بانو  هیلی نیکزاد رییس ریاست  جندر وزارت امور زنان میگوید که برنامه مشترک همكاری امريكا وافغانستان برای توانمند سازی زنان یکی از با ارزش ترین کمک در کشور میباشد که از طريق اين پروژه 73 هزار زن ارتقای ظرفيت در چهار بخش تشبثات، تجارت، جامعه مدنی و سیاست خواهند دید.

 بانو نیکزاد  گفت :«هدف از این برنامه ظرفیت سازی  وظرفیت پروری زنان ودختران افغان میباشد؛ تا زنان ودختران افغان  بتوانند درعرصه های سیاسی،فرهنگی،اقتصادی  منحیث رهبران عرض وجود نمایند.

بانونیکزاد  نسبت به این کمک ابراز خوشنودی نمود وگفت که آرزو داریم که با این  کمک ها کارهای بنیادی برای زنان ودختران افغان صورت بگیرد.

قرار است که از اثر این کمک پروژه هفتادوپنج هزار خانم از هجده الی سی سال تحت  کمک قراربگیرند و به‌عنوان رهبران عرض‌اندام کنند که این کمک از طریق همکاری و مشارکت میان دولت‌های افغانستان و ایالات متحده امریکا به‌ دست خواهد آمد سفارت ایالات متحده امریکا در کابل گفته است که برای بهتر شدن وضعیت زنان افغان ما از  دیگر کشورهای کمک ‌کننده نیز درخواستیم که برای توانمند سازی زنان درافغانستان کمک بکنند. به‌گفته‌ی مسوولین این سفارت، قرار است کشورهای تمویل‌ کننده نیز مبلغ دوصد میلیون دالر را برای توانمندسازی زنان در افغانستان در جریان دهه تحول کمک کنند.

گفته میشود که این برنامه بزرگترین برنامه جنسیتی امریکا در افغانستان است که مورد حمایت کشورهای اروپایی نیز س قرارگرفته است.

در همین حال گفته میشودکه کشورهای ؛چون  بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا، برای کمک به این برنامه برای دادن 416 میلیون دالر علاقمندی از خود نشان داده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.