top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 100 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.
دادستانی کُل در پیوند به نامه عبدالرزاق وحیدی - وزیر تعلیق‌شده مخابرات کشور می‌گوید که کمیته تحقیق این قضیه کار خود را آغاز کرده‌است.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر تعلیق‌شده مخابرات، دو روز قبل نامه‌ی را به دادستانی کُل فرستاد و در آن خواستار تحقیق فنی در زمینه ادعاهای مطرح شده و رفع ابهامات در مورد موقف حقوقی و اداری خود شد. آقای وحیدی نسخه‌ی از این نامه را به رسانه‌ها نیز ارسال کرد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کُل از ابراز نظر هیئت تخنیکی و مسلکی توظیف شده از سوی ریاست جمهوری در مورد قضیه آقای وحیدی و آغاز به کار کمیته تحقیق این قضیه خبر داد.
آقای رسولی افزود که براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، زمانیکه مظنون در سطح وزرا باشد، قضیه از سوی کمیته‌ی به رهبری دادستان کُل کشور به پیش برده می‌شود.
او با بیان‌اینکه پروسه تحقیق یک پروسه پیچیده است و باید در کنار سرعت، دقت نیز در نظر گرفته شود؛ علاوه کرد که در قضیه آقای وحیدی ایجاب می‌کرد که یک هیئت تخنیکی و مسلکی ابراز نظر کند؛ چون در صورت عدم ابراز نظر هیئت تخنیکی و مسلکی، دادستانان به حقایق رسیده نمی‌توانند.
رسولی اضافه کرد که اخیراً هیئتی تخنیکی و مسلکی توظیف شده از سوی ریاست جمهوری، در مورد قضیه آقای وحیدی نظر خود را با دادستانی کُل شریک ساخته و بعد از ابراز نظر هیئت، کمیته بررسی این قضیه نیز کار خود را آغاز کرده‌است.
براساس گفته‌های سخنگوی دادستانی کُل؛ در صورتیکه کمیته تحقیق این قضیه به نتیجه‌ی نایل شوند، این نتیجه در حدود احکام قانون با مردم نیز شریک خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.