top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 96 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.طبق حکم جدید دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان می‌توانند کارکنان خود را از پوشیدن نمادهای مذهبی ازجمله حجاب منع کنند.
به نقل از پرس تی وی، دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا در حکمی اعلام کرد کارفرمایان می‌توانند کارکنان خود را از پوشیدن نمادهای مذهبی ازجمله حجاب سر منع کنند.
این نهاد بین‌المللی پس از بررسی پروندۀ دو زن مسلمان از فرانسه و بلجیم که به دلیل امتناع از برداشتن حجاب خود، از محل کار اخراج شده بودند این حکم را صادر کرد. این حکم ممنوعیت پوشیدن و همراه داشتن هرگونه نماد مذهبی، سیاسی یا فلسفی را شامل می‌شود. این اولین حکم دادگاه به شکایت دو زن مسلمان اروپایی از کارفرمایان خود مبنی بر ممنوعیت پوشش حجاب در محل کار بود.
پروندۀ یکی از شکایت‌ها مربوط به زنی بلجیمی شاغل در یک شرکت است که یکی از قوانین این شرکت ممنوعیت داشتن پوششی  که نماد مذهب یا فرقۀ سیاسی خاصی باشد.
پروندۀ دوم نیز مربوط به زنی فرانسوی است که به عنوان مهندس مشاور در شرکتی کار می‌کرد و از وی خواسته شد به دلیل شکایت یکی از مشتریان روسری خود را از سر بردارد.
این زنان مسلمان پس از امتناع از برداشتن حجاب خود، از کار اخراج شدند و به همین دلیل به دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا شکایت کردند.
دادستان دادگاه عالی اروپا سال گذشتۀ میلادی پیشنهاد داده بود که اگر شرکت‌ها کارمندان را از پوشش روسری منع می‌کنند، باید مانع از استفاده از سایر نمادهای مذهبی نیز بشوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.